Το Δικηγορικό Γραφείο «Τρύφωνας Α. Κόλλιας και Συνεργάτες» συμμετείχε στο 13ο Athens WordPress Meetup

01.03.18 | Νέα
Γενικός κανονισμός προσωπικών δεδομένων GDPR Αλλαγές & Προκλήσεις

H ομιλία

Κατά την ομιλία του ο Τρύφωνας Κόλλιας παρουσίασε αναλυτικά τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων «GDPR», ο οποίος θα εφαρμοστεί από τις 25/5/2018 στο σύνολο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εστίασε στις βασικές τροποποιήσεις που επέρχονται στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και ανέδειξε τις προκλήσεις που το σύνολο των πολιτών, επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κληθούν να αντιμετωπίσουν. Η κατανόηση των ανωτέρω αλλαγών σε συνδυασμό με τη συνειδητοποίηση ότι αυτές αφορούν το σύνολο της on-line (και όχι μόνο) δραστηριοποίησης ιδιωτών-επιχειρήσεων-κρατικών αρχών, οδηγούν με ασφάλεια στο συμπέρασμα ότι όλοι θα πρέπει να επιδείξουν τα μέγιστα δυνατά ανακλαστικά προσαρμογής στις νέες ρυθμίσεις και ενσωμάτωσής τους στον τρόπο λειτουργίας τους.

Για αυτόν ακριβώς το λόγο και στο πλαίσιο της προσφοράς του Γραφείου μας προς την Ελληνική κοινότητα του WordPress, πέραν της ως άνω παρουσίασης, απαντήσαμε σε πλήθος ερωτήσεων του κοινού που παρευρέθηκε στην εκδήλωση για το πως πρέπει η κάθε επιχείρηση και ο κάθε επαγγελματίας αντίστοιχα να προετοιμαστούν για τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων «GDPR».

Δεδομένου του εύρους των επικείμενων αλλαγών σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα και την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης εμπορικής ή επαγγελματικής δράσης, είμαστε στη διάθεσή σας να σας συνδράμουμε σχετικά με τη κατανόηση και λειτουργική ενσωμάτωση των ρυθμίσεων του «GDPR» στην επιχείρηση ή την επαγγελματική σας δραστηριότητα. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο [email protected] ή εναλλακτικά να τηλεφωνήσετε στο Γραφείο μας (213-0458363) προκειμένου να προγραμματίσουμε μία συνάντηση για το ζήτημα που σας αφορά.