Η φιλοσοφία μας

Το Δικηγορικό Γραφείο Τρύφωνας Κόλλιας και Συνεργάτες εγγυάται επιστημονική τεκμηρίωση, αμεσότητα, ταχύτητα διεκπεραίωσης και αποτελεσματικότητα.

Στον πελάτη μας προτείνεται το σύνολο των διαθέσιμων επιλογών, στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας, για αποτελεσματική διεκπεραίωση των νομικών ζητημάτων που τον απασχολούν εντός ή εκτός των δικαστικών αιθουσών.

Η επιτυχής κατάληξη των χειρισμών μας στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη ,στην διαπροσωπική επικοινωνία και στην επιστημονική ανάλυση όλων των εκδοχών της υπόθεσης. Είναι δε εγγυημένη δεδομένου ότι ο πελάτης μας γίνεται κοινωνός του συνόλου των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του.

Στοχεύουμε σε οριστική και αποτελεσματική επίλυση και όχι σε πρόσκαιρες λύσεις που διαιωνίζουν την αβεβαιότητα και δημιουργούν δυσβάσταχτες οικονομικές υποχρεώσεις.

Η μακροχρόνια νομική εμπειρία μας και η σύγχρονη επιστημονική θεώρηση εξασφαλίζει την σφαιρικότητα των χειρισμών, την ταχύτητα των κατάλληλων ενεργειών και την τελική ευδοκίμηση των υποθέσεων που αναλαμβάνει το Γραφείο μας .