Ενεργή συμμετοχή του γραφείου μας σε συνέδρια και ημερίδες

09.01.19 | Νέα

Ο Τρύφωνας Α. Κόλλιας διαθέτοντας εμβριθή επιστημονική κατάρτιση και πλούσια επαγγελματική εμπειρία στους τομείς δικαίου που εξειδικεύεται έχει αναπτύξει μια σταθερή και ενεργή παρουσία τα τελευταία χρόνια σε επιστημονικά συνέδρια - ημερίδες και μέσα ενημέρωσης ανά την Ελλάδα σκοπεύοντας στην άμεση και ορθή ενημέρωση των πολιτών σε σημαντικά και εξαιρετικά επίκαιρα ζητήματα, όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το νομικό καθεστώς εγκατάστασής τους και οι συνέπειές της, το δίκαιο ιθαγένειας και μετανάστευσης, τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων κ.λπ.

Μερικές από τις ανωτέρω παρεμβάσεις του παρουσιάζονται ενδεικτικά στους κάτωθι συνδέσμους: