Αστικό Δίκαιο

Το Αστικό Δίκαιο ρυθμίζει το μεγαλύτερο φάσμα των κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων, ο ορθός χειρισμός των οποίων απαιτεί εξειδικευμένη και εμβριθή γνώση. Δεδομένων των ανωτέρω, το Δικηγορικό μας Γραφείο σας παρέχει πλήρη νομική κάλυψη σχετικά με τα εξής:

  • Οικογενειακές σχέσεις (Διαζύγιο, Επιμέλεια, Διατροφή, Υιοθεσία κ.λπ.
  • Κληρονομικά ζητήματα (Δικαιώματα και Υποχρεώσεις κληρονόμων, Διαθήκη, Εξ αδιαθέτου διαδοχή, Νόμιμη μοίρα κ.λπ.)
  • Μισθώσεις κινητών και ακινήτων
  • Συμβάσεις πώλησης, δικαιόχρησης, έργου, παροχής υπηρεσιών κ.λπ
  • Διεκδίκηση οφειλών, μισθωμάτων. Αναγκαστική εκτέλεση, είσπραξη