Εργατικό Δίκαιο

Σε μία εποχή που οι διέποντες την αγορά εργασίας νόμοι συνεχώς εξελίσσονται, η γνώση των δυνατοτήτων και των δικαιωμάτων – υποχρεώσεων για εργοδότες και εργαζόμενους καθίσταται απαραίτητη συνθήκη για την ομαλότητα και αποτελεσματικότητα των εργασιακών σχέσεων. Ως εκ τούτου, το Δικηγορικό μας Γραφείο σας παρέχει πλήρη νομική κάλυψη σχετικά με τα εξής:

  • Προϋποθέσεις έγκυρης σύναψης συμβάσεων εργασίας
  • Κοινωνικο-ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων
  • Μετατροπή του τύπου της εργασιακής σχέσης
  • Δίκαιο των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Κανονισμών Εργασίας
  • Δικαιώματα και υποχρεώσει των μερών. Όροι απασχόλησης. Δικαστική Διεκδίκηση
  • Ευέλικτες μορφές εργασίας
  • Τρόποι λύσης της εργασιακής σχέσης