Περιβαλλοντικό - Χωροταξικό Δίκαιο

Η προστασία του περιβάλλοντος ως συνταγματική επιταγή και ευρωπαϊκή προτεραιότητα συνιστά θεμελιακή προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες χωροταξικές πολιτικές είτε σε επίπεδο οικονομικού τομέα (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Τουρισμού, Βιομηχανίας κ.λπ.) είτε σε επίπεδο χωρικής ενότητας (Περιφέρεια, Δήμος κ.λπ.). Δεδομένων των ανωτέρω, το Δικηγορικό μας Γραφείο σας παρέχει πλήρη νομική κάλυψη σχετικά με τα εξής:

  • Διαδικασία και προϋποθέσεις έκδοσης Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων
  • Προστασία πολιτών και συλλογικών φορέων από πλημμελείς Αποφάσεις της Διοίκησης ως προς την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και τη χωροθέτηση επιχειρηματικών εγκαταστάσεων (Α.Π.Ε., βιομηχανικές μονάδες κ.λπ.)
  • Όροι και προϋποθέσεις δόμησης
  • Τοπικά Χωρικά Σχέδια (πρώην Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια)
  • Ειδικά Χωρικά Σχέδια
  • Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις – ρυμοτομικά ζητήματα