Ποινικό Δίκαιο

Η πολυπλοκότητα και ο ποινικός προστατευτισμός της νομοθεσίας συχνά οδηγούν τον πολίτη σε εμπλοκή με την ποινική Δικαιοσύνη. Η εξειδίκευση του Δικηγορικού μας Γραφείου στην αντιμετώπιση της ποινικής διαδικασίας από την έναρξή της μέχρι και την ολοκλήρωσή της αποτελούν τον πλέον ασφαλή σύμμαχο του πελάτη μας. Ειδικότερα, σας παρέχουμε πλήρη νομική κάλυψη σχετικά με τα εξής:

  • Διαδικασία, υποχρεώσεις - δικαιώματα κατηγορουμένου πριν το ακροατήριο
  • Υποβολή εγκλήσεων – μηνύσεων
  • Υπεράσπιση κατηγορουμένου στη φάση των συμβουλίων και φυσικά στο ακροατήριο
  • Παράσταση πολιτικής αγωγής
  • Διεκδίκηση αποζημιώσεων στα αστικά δικαστήρια βάσει της πορείας της ποινικής δίκης